เล่นหุ้นออนไลน์ เล่นหุ้นบนมือถือ

เงินน้อยเล่นหุ้น. เริ่มต้นเล่นหุ้น. สอนวิธีเล่นหุ้นออนไลน์. โปรแกรมช่วยเล่นหุ้น. วิธีสมัคร exness.

Home       FAQ คำถามที่ถามบ่อย

หลักของเศรษฐกิจระบอบทุนนิยม และการดำเนินชีวิต


รับอบทุนนิยม ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมเป็นอย่างไร capitalism


ระบบทุนนิยม (Capitalism) เป็นระบบเศรษฐกิจที่ประเทศไทย และประเทศทั่วโลกใช้กันอยู่เป็นหลักในปัจจุบัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างทางการใช้งานไปบ้างในแต่ละประเทศแต่หลักโดยรวมแล้วเหมือนกัน หลักทั่วๆไปของระบอบทุนนิยมนั้นมีดังนี้ครับ

1. เปิดให้เอกชน (ประชาชนทั่วไป หรือผู้ที่ไม่ใช่รัฐบาล) เป็นเจ้าของกิจการ การผลิต ซื้อขายต่างๆ โดยรัฐบาลจะไม่ดำเนินการเองทั้งหมด ทำให้เอกชนสามารถใช้งาน และพัฒนาปัจจัยในการผลิตได้เองโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาล ทำให้เกิดการแข่งขัน และนวัตกรรมต่างๆจากภาคเอกชน โดยภาคเอกชนมีกำไรเป็นเครื่องจูงใจของการประกอบกิจการ

2. ให้เสรีในการส่งต่อสินค้าและบุคคลากร โดยไม่ต้องเป็นคนในท้องถิ่น ก็สามารถซื้อขาย ทำการค้ากับคนนอกพื้นที่ได้ ในขณะเดียวกันผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าและบริการได้อย่างเสรี

3. ใช้กลไกราคา ถ้ามีคนต้องการมากราคาก็สูง มีคนต้องการน้อยราคาก็ต่ำ รัฐบาลจะไม่แทรกแทรงถ้าไม่จำเป็น ผู้ผลิตก็สามารถประมาณได้ว่าจะผลิตอะไรมาก หรือน้อยโดยดูจากราคา
ข้อนี้บางครั้งก็ไม่เป็นตามนั้นด้วยความจำเป็น เช่น รัฐบาลแทรกแทรงราคาผลผลิต หรือน้ำมัน กรณีนี้รัฐบาลอาจจะเอาเงินในคลังมาใช้เติมส่วนที่ขาดไป เป็นการแบกรับภาระแทนผู้ซื้อหรือผู้ขาย หรือไม่ใช้เงินก็ได้ หรือกรณีสินค้าหายาก หรือไม่มีความประสงค์จะขายมากนัก แม้จะมีคนต้องการจำนวนน้อยก็อาจมีราคาที่สูง แต่กรณีนี้มักไม่เกิดกับกิจการที่ต้องการผลกำไร มักเกิดกับบุคคลทั่วไป เช่น บ้านโบราณ ต้นไม้อายุยืน จึงถือว่าอยู่นอกเหนือกลไกราคา

4. รัฐบาลจะไม่แทรกแทรงทางเศรษฐกิจ ถ้าจะแทรกแทรงก็น้อยที่สุด โดยหน้าที่หลักคือรักษาความเรียบร้อย สร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานเท่าที่จำเป็น

จากหลักการของระบบทุนนิยมนั้นจะเห็นว่า ค่อนข้างเป็นกลางๆไม่บวกหรือลบ แต่การปฎิบัติตามหลักนั้นอาจแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ ซึ่งการใช้แตกต่างกันถ้าเป็นไปด้วยดีก็จะเจริญรุ่งเรือง ถ้าผิดพลาดอาจจะมีความเสียหายขึ้นมาได้ เมื่อเราเสียหาย ส่วนรวมก็จะเสียหายด้วย ดังนั้นเรามาดูหลักการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับระบบทุนนิยมซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้

การดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับระบบทุนนิยม
1. เข้าใจว่าเราสามารถเลือกได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการ หรือพนักงาน หรืออาชีพอิสระ ไม่มีใครบอกว่าเราต้องทำเหมือนคนอื่นๆ
2. เรามีความเก่ง ความสามารถ ก็สามารถหางานได้ หากความเก่งของเราตรงกับความต้องการของโลก ไม่จำเป็นต้องยึดติดกับค่านิยมเดิมๆว่าเราเกิดมาที่นี่ ต้องเก่งเรื่องนี้เท่านั้น
3. ทุกอย่างในโลกทุนนิยมราคามีขึ้นลง ไม่มีใครรู้ว่าค่าครองชีพพรุ่งนี้จะเท่าเดิมหรือไม่ ดังนั้น รู้จักอดออม หรือหาเงินเพิ่มเมื่อตอนไม่มีปัญหาเศรษฐกิจ เวลาเกิดปัญหาเศรษฐกิจจะได้มีใช้จ่าย สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่ย้ำให้ประชาชนไม่ประมาท
4. ติดตามข่าวสารทางเศรษฐกิจบ้าง อย่าอ่านแต่ข่าวบันเทิง-กีฬา-การเมืองนะครับ
ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ ขึ้น-ลงของค่าเงิน (Forex)
ระบบทุนนิยม มีพัฒนาการอย่างไร
คำแนะนำทางการเงินเรื่องบัตรเครดิต
ปัจจัยการเลือกตั้งมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร
ระบบทุนนิยม กับสังคมนิยม อะไรดีกว่ากัน

 


 
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีเอาเงินเข้าบัญชีซื้อขายหุ้น
วิธีการเล่นหุ้นออนไลน์
เริ่มต้นใหม่ เลือกหุ้นอย่างไรดี? ขอให้ท่านจงประสพความสำเร็จ
"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney


เริ่มเล่นหุ้นง่ายๆ ทำเงินได้แบบคนรวย