เล่นหุ้นออนไลน์ เล่นหุ้นบนมือถือ

เงินน้อยเล่นหุ้น. เริ่มต้นเล่นหุ้น. สอนวิธีเล่นหุ้นออนไลน์. โปรแกรมช่วยเล่นหุ้น. วิธีสมัคร exness.

Home       FAQ คำถามที่ถามบ่อย

ตลาดเงินและตลาดทุน มีปัจจัยการขึ้นลงอย่างไร


ตลาดเงินและตลาดทุน มีปัจจัยการขึ้นลงอย่างไร capital market


ตลาดเงิน (Money Market) และตลาดทุน (Capital Market) นั้นก็เหมือนกับตลาดหุ้นของแต่ละประเทศ คือมีการขึ้นลงอยู่ตลอดเวลา ซึ่งผู้ที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องหรือทำกำไรกับตลาดเงินก็จะต้องมีความรู้อยู่บ้างถึงปัจจัยในการขึ้นลงของตลาดเงิน ซึ่งบอกได้ว่ามีความต่างกับตลาดหุ้นพอสมควร มีปัจจัยจำนวนมากที่มีผลต่อตลาดเงิร แต่ปัจจัยที่มีอิทธิพลมากในยุค 20XX มีดังนี้ครับ

1. ราคาสินค้าพลังงาน เช่นน้ำมัน คนธรรมดาก็ใช้น้ำมัน ธุรกิจไหนๆก็ต้องการน้ำมัน หรือไฟฟ้าที่ใครๆก็ต้องใช้ ถ้าราคาพลังงานขึ้น ผลก็คือค่าเงินจะลอยตัว(เงินจะมีค่าลดลง) หากต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจเกิดเป็นภาวะเงินเฟ้อได้

2. ค่าแรงพื้นฐานของประเทศ ถ้าค่าแรงขึ้น ไม่ว่าจะด้วยเหตุนโยบายการขึ้นค่าแรงของรัฐบาล หรือด้วยความขาดแคลนอาชีพ จะมีผลต่อต้นทุนของธุรกิจ ทำให้ธุรกิจที่ต้องอาศัยแรงงานต้องขึ้นราคาสินค้า ในประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเช่น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ตุรกี มักจะต้องการแรงงานอยู่เสมอ หากมีนโยบายกีดกันการอพยพเข้ามาทำงานของชาวต่างชาติ มักจะมีปัญหาขาดแคลนแรงงานบางประเภท ทำให้ต้องขึ้นค่าแรงในตำแหน่งนั้นจนสูงลิ่ว ซึ่งมีผลต่ออัตราเงินเฟ้อเช่นกัน

3. กำแพงภาษีนำเข้า หากมีกำแพงภาษีสูง ราคาของสินค้าก็จะสุุงตามไปด้วย ถ้าสินค้านั้นมีความสำคัญทางเศรษฐกิจก็จะส่งผลกระทบให้สินค้าอื่นๆถือโอกาสปรับราคาขึ้นตาม ทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้

4. การแข่งขันขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารต่างๆ เพื่อดึงดุดผู้ฝากเงิน การแข่งขันจะดึงให้อัตราดอกเบี้ยโดยรวมสูงขึ้น และหากผนวกกับปัจจัยอื่นๆ ก็อาจทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการ ขึ้น-ลงของค่าเงิน (Forex)
หลักของเศรษฐกิจระบอบทุนนิยม และการดำเนินชีวิต
ศัพท์ในการลงทุนที่ควรรู้
ปัจจัยการเลือกตั้งมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร

 


 
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีเอาเงินเข้าบัญชีซื้อขายหุ้น
วิธีการเล่นหุ้นออนไลน์
เริ่มต้นใหม่ เลือกหุ้นอย่างไรดี? ขอให้ท่านจงประสพความสำเร็จ
"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney


เริ่มเล่นหุ้นง่ายๆ ทำเงินได้แบบคนรวย