เล่นหุ้นออนไลน์ เล่นหุ้นบนมือถือ

เงินน้อยเล่นหุ้น. เริ่มต้นเล่นหุ้น. สอนวิธีเล่นหุ้นออนไลน์. โปรแกรมช่วยเล่นหุ้น. วิธีสมัคร exness.

Home       FAQ คำถามที่ถามบ่อย

ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หลักพุทธศาสนาเพื่อความร่ำรวย

ไม่ว่าจะยุคสมัยไหนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานั้น ก็พบว่ามีคนรวย คนจนเช่นกัน หลายคนคิดว่าการอยากสร้างความร่ำรวยนั้นเป็นสิ่งไม่ดี แต่อันที่จริงแล้วการเป็นคนรวย ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนไม่ดี โลภ อยากมี อยากได้เสมอไป หากแต่คนที่สร้างตัวให้ร่ำรวยนั้นมีหลักบางอย่างเช่น รู้จักหนทางที่จะสร้างทรัพย์สิน บริหารทรัพย์สิน ได้ดียิ่งกว่าคนอื่นๆ ก็สามารถที่จะมีฐานะทางการเงินที่ดีกว่าคนอื่นได้ และด้วยเหตุที่เราสามารถปฏิบัติตามหลักที่ช่วยให้เราฐานะการเงินที่ดีได้ จึงทำให้ชีวิตของบุคคลผู้นั้นดีกว่าคนอื่นๆ ในพุทธศาสนาก็มีหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตน ชื่อว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4) หรือบ้างก็เรียกว่า อุอากะสะ หรือหัวใจเศรษฐี ซึ่งหากผู้ใดปฎิบัติตามได้ จะมีอานิสงค์ให้ผู้นั้นเจริญด้วยประโยชน์สุขสามัญในชาตินี้1.อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร ในการประกอบกิจไม่ว่าการงาน การเรียน ปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางอาชีพหลายอย่าง การถึงพร้อมด้วยความเพียรด้านการงาน การเรียน ย่อมไม่นับเฉพาะการเรียนในโรงเรียนให้ดียิ่งเท่านั้น แต่รวมถึงการียนรู้ที่จะพัฒนาการงาน หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ นอกตำราเรียน หรือนอกสาขาอาชีพเดิมของตน ซึ่งจะช่วยสร้างทรัพย์ หรือทำให้เกิดชีวิตดีขึ้น


2.อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา รู้จักดูแลรักษาทรัพย์สิน สมบัติทั้งที่มีอยู่แล้ว และที่สร้างมาอย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดอันตราย รวมทั้งลาภยศ การงานของตน3.กัลยาณมิตตตา คบหาคนดี คบบัณฑิต และทำความรู้จัก ค้นหาผู้คนมาเป็นมิตร
คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล การรู้จักผู้คนที่มีลักษณะดี มีความสนใจร่วมกันดี ย่อมชักนำเราไปสู่หนทางที่ดี


4.สมชีวิตา มีความเป็นอยู่เลี้ยงดูชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หาได้ ไม่ให้มากเกิน ไม่ให้น้อยเกิน ให้มีความพอเพียงและพอดีแก่ฐานะ


หากผู้ใดดำรงตนอยู่ในธรรม 4 ข้อนี้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมบังเกิดพร้อมถึงความมั่งคั่ง และสมบูรณ์ เป็นอานิสงค์ของหลักธรรมนี้ข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
จัดลำดับเศรษฐีโลกในปี 2017
ความต่างของความคิด คนทั่วไป-คนรวย
นิสัยส่วนตัวของวอร์เรน บัฟเฟต (Warren Buffett)ที่ส่งเสริมความก้าวหน้า
หลุมพรางที่ทำให้คุณไม่รวย
วิธีเล่นหุ้นให้รวย เขาทำอย่างไร และเราจะทำอย่างไร


 

 

 
วิธีสมัครสมาชิก
วิธีเอาเงินเข้าบัญชีซื้อขายหุ้น
วิธีการเล่นหุ้นออนไลน์
เริ่มต้นใหม่ เลือกหุ้นอย่างไรดี? ขอให้ท่านจงประสพความสำเร็จ
"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney


เริ่มเล่นหุ้นง่ายๆ ทำเงินได้แบบคนรวย