ผลิตบิทคอยใช้เองฟรี สอนสร้าง BitCoin

สร้าง BitCoin ใช้เอง. สอนเริ่มเล่นบิทคอย. สอนวิธีขุดBitCoin. วิธีเริ่มขุดบิทคอย. วิธีสมัครเปิด e-wallet สำหรับบิทคอย

Home       FAQ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ BitCoin

ปัจจัยที่ส่งผลต่อราคา Bitcoin

Bitcoin บิทคอยขุดแล้วได้เงินฟรีจริงหรือ ทำได้อย่างไร
กราฟบิทคอยย้อนหลังตั้งแต่ปี 2012-2017 (สำหรับกราฟปัจจุบันให้ดูที่ Google Finance)


Bitcoin นั้นเป็นสกุลเงินดิจิตอลที่เกิดขึ้นในประมาณปี ค.ศ. 2007-2009 ซึ่งนับถึงปัจจุบันก็เป็นสิบปีมาแล้ว ซึ่งราคาของบิทคอยนั้นก็มีการขึ้นลงเช่นเดียวกับค่าของสกุลเงินทั่วไปเช่น บาท ดอลล่า เยน หยวน ยูโร แต่บิทคอยนั้นมีลักษณะหลายอย่างที่ต่างออกไปจากสกุลเงินทั่วไป(บทความหลัก ปัจจัยของการขึ้นลงของสกุลเงินต่างๆ สามารถดูเพื่อเปรียบเทียบได้) จึงมีปัจจัยและลักษณะการขึ้นลงของราคาที่ต่างกัน หลายๆครั้งก็ต่างกันอย่างมากราวกับฟ้ากับเหว วันนี้จะมาดูว่า การขึ้นลงของราคาบิทคอยมาจากอะไรบ้าง

1. การซื้อบิทคอย เช่นเดียวกับสกุลเงินอื่นๆ เช่น มีคนเอาเงินดอลล่าไปซื้อเงินเยน เงินเยนก็จะสูงขึ้น แต่จะสูงมากเท่าใดก็ขึ้นอยู่กับอัตราการซื้อเทียบกับขนาดของผู้ใช้ขนะนั้น เช่นกันเมื่อมีคนซื้อบิทคอยด้วยสกุลเงินอื่น มูลค่าของมันจะสูงขึ้น และเมื่อคนขายบิทคอยออกไป มูลค่าของมันก็จะต่ำลง

ส่วนนี้บิทคอยต่างจากสกุลเงินทั่วไปที่ผูกกับสถาบันทางการเงิน ซึ่งจะขึ้นอยู่กับภูมิภาคนั้นๆที่สถาบันดูแล ทำให้การซื้อขายสกุลเงินมักจะมาจากที่เดียว ในขณะที่การซื้อขายบิทคอยมาจากทั่วโลก และมาจากความสมัครใจของแต่ละคน บิทคอยจึงไม่กระทบกับสเถียรภาพทางการเงินของประเทศใดๆมากนัก แต่จะมาจากความต้องการโดยรวม เมื่อไรที่คนโดยรวมทั่วโลกมีความต้องทารซื้อมากกว่าขาย ราคาก็จะสูงขึ้น ในขณะที่เมื่อคนทั่วโลกต้องการขายมากกว่าซื้อ ราคาก็จะต่ำลง

อย่างไรก็ตามมีบางปัจจัยที่ส่งผลให้คนซื้อบิทคอยมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ตัวอย่างเช่น

- เมื่อเงินเดือนมากขึ้น และเหลือเก็บ ก็จะมีคนบางส่วนเลือกซื้อบิทคอยเก็บไว้ ตัวอย่างเช่นวันที่คนทั่วโลกโบนัสออกพร้อมๆกันเยอะๆ ราคาก็มีโอกาสสูงขึ้น
- จำนวนบริษัทที่จ่ายเงินเดือนเป็นบิทคอยและกำหนดจ่ายเงินของบริษัท ดูคล้ายๆกันกับอันบนแต่ต่างกัน กล่าวคือจะมีบางบริษัทที่จ่ายเงินเดือนเป็นบิทคอยจะต้องซื้อบิทคอยไว้ล่วงหน้าจำนวนมาก บริษัทนี้ไม่ได้หมายถึงแค่บริษัทที่รับพนักงานประจำเท่านั้นแต่ยังรวมถึงบริษัทที่บริการโฆษณาออนไลน์ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนเป็นบิทคอยด้วยซึ่งไม่ค่อยมีในเมืองไทยแต่ได้รับความนิยมในต่างประเทศ (โดยมากแล้วบริษัทแบบค้าขายของที่จับต้องได้ จะจ่ายเงินเดือนเป็นเงินปกติของประเทศนั้นๆ ไม่นิยมจ่ายเป็นบิทคอย)
- กำหนดจ่ายเงินของสินค้าและบริการที่ต้องจ่ายเป็นบิทคอย ทำให้คนบางส่วนเลือกที่จะซื้อบิทคอยมาเพื่อจ่ายเงินนั้น อันนี้ไม่ค่อยเห็นมากแต่ก็มีผลเช่นเดียวกัน
- เหตุการณ์ที่ทำให้คนซื้อบิทคอยเก็บไว้ เช่น การจราจล ภัยธรรมชาติ อันนี้คาดเดายากแต่เมื่อเกิดจริงๆก็มีผลเช่นกัน ตัวอย่างเช่นกรณีซิมบับเว ที่ประสบภัยทางเศรษฐกิจทำให้หลายคนซื้อบิทคอยเก็บไว้ เป็นต้น


2. การขายบิทคอย มีผลตรงข้ามกับการซื้อบิทคอย กล่าวคือทำให้ราคาลดต่ำลง การขายบิทคอยจะเกิดขึ้นจากการตัดสินใจของบุคคลที่ถือ ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก หากดูกราฟย้อนหลังตั้งแต่ปี 2009 ถึงปี 2017 เราจึงเห็นแต่ราคาบิทคอยเพิ่มขึ้นไม่ค่อยเห็นราคาบิทคอยตกลงไปมากนัก แต่ก็ไม่ได้การันตีว่าในอนาคตจะมีเสถียร มีหลายปัจจัยที่ทำให้บิทคอยราคาตกลง ตัวอย่างเช่น

- พ่อค้า แม่ค้า ที่รับจ่ายเงินเป็นบิทคอย เป็นปัจจัยกลางๆจะว่าบวกก็ได้ ลบก็ได้ แต่ส่วนใหญ่แล้วพ่อค่้าแม่ค้าที่ขายของที่จับต้องได้(หรือแม้แต่ของที่จับต้องไม่ได้ ก็ต้องพึ่งของที่จับต้องได้เป็นต้นทุน เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์)นั้น มีต้นทุนเป็นสกุลเงินทั่วไป เมื่อรับเงินบิทคอยมาแล้ว ก็ต้องขายบางส่วนออก ไปซื้อวัตถุดิบ เครื่องใช้ เมื่อตัดต้นทุนออกแล้วจึงเหลือเก็บไว้ จึงทำให้ราคาของสกุลเงินลดต่ำลง อย่างไรก็ตามก็ส่งผลในทางกลับ ทำให้คนที่ซื้อบางคน ซื้อบิทคอยเพิ่มเพื่อใช้จ่ายเช่นกันแม้จะไม่มากนักเพราะคนซื้อส่วนใหญ่ก็มีเงินบิทคอยอยู่แล้ว
- นักขุดบิทคอยบางคนที่ขุดอย่างเป็๋นกอบเป็นกำ จะเก็บเงินบิทคอยบางส่วนไว้และขายที่เหลืออกเพื่อนำไปจับจ่ายใช้สอยเป็นระยะๆ คล้ายๆคนรับจ้างได้เงินแล้วก็เอาเงินไปใช้ เงินหมดแล้วก็มารับจ้างใหม่เพื่อเอาเงินไปใช้เรื่อยๆ
- เศรษฐกิจในประเทศมีความน่าสนใจที่จะลงทุนด้านอื่นๆ นักลงทุนบิทคอยบางส่วนจึงขายบิทคอยออก เพื่อเอาเงินคืนไปลงทุนส่วนนั้น คล้ายๆคนที่ลงทุนทองไว้เยอะๆแล้วบางช่วงก็ขายทองบางส่วนเพื่อซื้อคอนโด ที่ดิน

จากปัจจัยที่กล่าวมา หวังจะจำทำให้เห็นภาพว่า บิทคอยก็คือสกุลเงินหนึ่งที่ขึ้นลงได้เหมือนกัน เพียงแต่จะต่างกับสกุลเงินทั่วไปบางจุด ซึ่งจุดเหล่านี้หากมีอิทธิพลมากก็ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากๆได้ คนที่ดูจากภายนอกอาจจะแปลกใจเพราะสกุลเงินทั่วไปไม่มีการขึ้นลงอย่างนี้ แต่ความจริงบิทคอยก็เป็นสกุลเงินหนึ่งที่ขึ้นได้ก็ลงได้ ลงได้ก็ขึ้นได้ ไม่ต่างกับสกุลเงินอื่น




 

 

 

 




 



ขอให้ท่านจงประสบความสำเร็จ
"If you can dream it, you can do it." - Walt Disney


เริ่มเล่นหุ้นง่ายๆ ทำเงินได้แบบคนรวย
how to make money easily learn forex course online free