Coding คืออะไร เด็กเรียนแล้วจะได้อะไร

เร็วๆนี้มีข่าวกระทรวงศึกษาจะนำวิชาโคดดิ้ง หรือ Coding มาให้เด็กเรียน และมีประเด็นว่า หลายโรงเรียนยังไม่มีความพร้อมด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แล้วจะสอน Coding อย่างไร เนื่องจากวิชา Coding คนจะเข้าใจทันทีว่าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และต้องสอนในคอมพิวเตอร์เท่านั้น

มาดูกันก่อนว่า Coding คืออะไร

โคดดิ้ง หรือ Coding ก็คือการเขียนโค้ด หรือคำสั่ง แล้วนำไปป้อนให้ Machine ซึ่งในภาษาไทยอาจหมายถึง เครื่องจักร คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกส์ แอพพลิเคชั่นในมือถือ ให้ทำงานตามคำสั่งและลำดับของโค้ดนั้น

ตัวอย่างที่เห็นมานานคือ เครื่องซักผ้า เมื่อเราใส่ผ้าลงไปแล้วกดให้ทำงาน มันจะรู้ว่าใส่น้ำก่อน พอใส่น้ำถึงระดับเท่าไรแล้วหยุด แล้วค่อยปั่น ปั่นรอบแรกเสร็จก็ปล่อยน้ำ แล้วใส่น้ำใหม่พร้อมน้ำยา ที่มันทำได้เช่นนี้เพราะมีการโค้ดดิ้งว่าจะให้มันทำงานอย่างไร สมัยนี้เครื่องซักผ้าที่ดีจำเป็นจะต้องมีโค้ดดิ้งที่ดีด้วย

อีกตัวอย่าง เตาไฟฟ้าจะเมื่อเปิดขึ้นมาจะเริ่มที่ปุ่มไหน เมื่อปิด เตาจะไม่ปิดทันที แต่จะระบายความร้อนสัก 1 นาทีแล้วปิดลงเอง ซึ่งหากไม่ตั้งไว้ให้ระบายความร้อนจะทำให้อุปกรณ์เสื่อ การทำงานเหล่านี้ล้วนเป็นไปตามโค้ดดิ้งที่เขียนไว้ทั้งสิ้นั

ตัวอย่างอีกอันหนึ่ง เราซื้อมือถือมาเครื่องหนึ่ง เมื่อเปิดครั้งแรกจะให้เลือกภาษา จากนั้นจะให้ตั้งวันเวลา ทั้งหมดนี้จะต้องอยู่ในโค้ดที่เขียนขึ้นว่ามือถือจะทำงานอย่างไร เมื่อเลือกภาษาจะให้เลื่อนแบบไหน กดตรงไหนแปลว่าตกลง กดตรงไหนแปลว่ายกเลิก แล้วเมื่อเลือกภาษาแล้ว โค้ดก็จะบอกว่าภาษานั้นจะแสดงในหน้าจอถัดๆไป ดังนั้นคำที่ตั้งว่าวันเวลาอะไรก็จะเป็นไปตาม ภาษาที่เลือกนั้น เป็นต้น

ปัจจุบันโค้ดดิ้งมีบทบาทมากขึ้น เพราะเครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆในชีวิตประจำวันได้พัฒนาไปอย่างฉลาดขึ้น หากเราจะเป็นผู้บริโภคอย่างเดียวก็ไม่จำเป็นต้องเรียนรู้ เพราะมีคนผลิตมาให้เราซื้อใช้ แต่ถ้าเราจะเป็นผู้ผลิตหรือต้องการทำงานในยุคข้างหน้าต้องรู้

โค้ดดิ้งในไทยแบ่งเป็น 3 หลักสูตรได้แก่

 • Computer Science (วิทยาการคอมพิวเตอร์) หัวใจหลักของวิชานี้ ทำให้คิดได้เป็นขั้นตอน โดยใช้การเขียนโปรแกรมมาเป็นเครื่องมือ ตามแนวทาง Computational Thinking
 • ICT (เทคโนโลยีสารสนเทศ) ทำให้สามารถรวบรวมข้อมูล จัดการข้อมูล นำข้อมูลมาประมวลผล และทำการตัดสินใจจากพื้นฐานของข้อมูลได้
 • Digital Literacy (รู้เท่าทันดิจิทัล) การรรู้ทันเทคโนโลยีเป็นเรื่องสำคัญ อีกทั้งสามารถสร้างสรรค์ผลงานบนเทคโนโลยีได้ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ ‘โค้ดดิ้ง’ ภาษาที่ 3 ปั้นเด็กไทย สู่ยุคดิจิทัล มติชน)

โค้ดดิ้งสำหรับเด็กจะได้อะไรกับตัวเด็ก

นอกจากการต่อยอดไปที่การทำงาน โค้ดดิ้งสำหรับเด็กจะได้อะไรกับตัวเด็กบ้าง

 1. เข้าใจการทำงานของสิ่งรอบๆ ตัว ไม่เป็นผู้บริโภคอย่างเดียว แต่คิดสร้างสิ่งใหม่ๆ ได้ด้วย
 2. ได้ฝึกความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา
 3. คิดเป็นลำดับขั้นตอน (ในโค้ดดิ้งจะต้องมีลำดับที่ถูกต้องจึงจะสามารถทำงานได้

ดังนั้น Coding ก็เหมือนวิชาพื้นฐานวิชาหนึ่งที่คนยุคนี้มีก็ได้เปรียบ เหมือนคนสมัยก่อนอยู่ใกล้ทะเลถ้ารู้ว่าปลาชนิดไหนกินได้ ชนิดไหนกินไม่ได้ก็จะได้เปรียบ เพียงแต่การสอนจะสอนอย่างเป็นทางการ เป็นหลักสูตรหรือไม่เท่านั้น

สำหรับประเด็นว่า Coding สามารถเรียนได้โดยไม่มีคอมพิวเตอร์หรือไม่ ตรงนี้ผู้เขียนเห็นว่าการทำให้เด็กเข้าใจเรื่องโค้ดดิ้งจะต้องมีการสาธิตทำให้เข้าใจ และเห็นได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถทำได้ดีที่สุด ในขณะที่เครื่องซักผ้่า เครื่องเล่นเทปนั้นแม้จะทำงานตามคำสั่ง แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขและสาธิตได้ หรือการให้เรียนแต่เฉพาะกระดาษ ก็จะรู้แต่ทฤษฎีตามกรอบที่กำหนด ไม่ได้เห็นภาพและการใช้งานจริงของ Machine (เพราะต้นขั้วของโค้ดดิ้งคือ การป้อนคำสั่งให้ Machine ทำงาน) ดังนั้นถ้ามีคอมพิวเตอร์จะดีกว่า

6 comments on “Coding คืออะไร เด็กเรียนแล้วจะได้อะไร

 1. Trafalgar D. Water Law

  I have to say, as a lot as We appreciated reading what you had to say, I can’t help but lose interest after a while. Its as if you had a fantastic grasp on the subject matter, but you forgot to include your followers. Perhaps you should think about this from far more than one angle. Or maybe you shouldnt generalise so considerably. Its better if you think about what others may have to say instead of just going for a gut reaction to the subject. Think about adjusting your own believed process and giving others who may read this the benefit of the doubt.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *