Pip หมายถึงอะไร

คนที่เล่น Forex มาสักระยะหนึ่งก็จะได้ยินคำว่า pip แต่ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไร ศัพท์คำนี้มีความหมายเล็กๆ แต่ใช้บ่อยในตลาด Forex

Pip หรือ percentage in point คือหน่วยที่เล็กที่สุดสำหรับการที่คู่เงิน (Currency pair) หนึ่งๆ จะขยับตัว ซึ่งราคาในตลาด Forex จะถูกอ้างอิงเป็นทศนิยม 4 ตำแหน่ง เช่น 1.4000 การเปลี่ยนแปลง 1 หน่วยในทศนิยมที่เล็กที่สุดก็คือการเปลี่ยน pip นั่นเอง ในสกุลเงินทั่วโลกใช้เหมือนกัน อาจยกเว้นเงินเยนญี่ปุ่น ซึ่งมีราคาต่างกับสกุลอื่นมาก คือประมาณ 100 เยนต่อ 1 ดอลล่าร์ จึงใช้ทศนิยม 2 ตำแหน่งแทน อย่างไรก็ตามการเล่น Forex ไม่ได้สนใจรายละเอียดส่วนนี้เพราะไม่เกี่ยวกับการได้กำไร เพราะไม่ว่าจะมีทศนิยมกี่ตำแน่ง กำไรก็มาจากส่วนต่างที่มีการขึ้นลงของราคาอยู่ดี

ในการเทรดระหว่างคู่เงินเดียวกัน นักเทรดอาจใช้จำนวน pip ในการเทียบกันว่าใครมีฝีมือเทรดได้ขนาดกำไรมากกว่ากัน คนที่เทรดได้ส่วนต่าง pip มากจะมองว่าเก่งกว่าแม้มีกำไรจากตัวเงินน้อยกว่า เพราะกำไรที่เป็นตัวเงินอาจมาจากการใช้ Leverage ที่สูง หรือใช้เงินมากกว่า แต่ถ้าวัดจากจำนวน pip จะแสดงถึงส่วนต่างที่ขึ้นลงในตลาดระหว่างที่เทรด เป็นต้น

2 comments on “Pip หมายถึงอะไร

  1. Gecko Moria

    Hello, after reading this awesome article i am also happy to share my experience here with mates.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *