ธนาคารกลางจีนอัดฉีดเงิน 1 แสนล้านหยวนวันนี้ มุ่งรักษาสภาพคล่องในระบบการเงิน

แบงก์ชาติจีน (PBOC) ได้อัดฉีดเงิน 1 แสนล้านหยวน CNY (ประมาณ 1.43 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ USD) เข้าสู่ระบบการเงินในวันนี้ โดยผ่านข้อตกลง reverse repo ประเภทอายุ 7 วัน ให้อัตราดอกเบี้ย 2.4%

สำนักข่าวซินหัวได้รายงานว่า ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีเป้าหมายที่จะรักษาสภาพคล่องในระบบของธนาคารให้อยู่ในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม

ทั้งนี้กระบวนการ reverse repo เป็นกระบวนการที่ธนาคารกลางเข้าซื้อหลักทรัพย์จากธนาคารพาณิชย์ด้วยข้อตกลงจะขายคืนในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *