ขาขึ้นของหุ้น SINGER

ชื่อบริษัท บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
ชื่อย่อ SINGER

ทุนจดทะเบียน 702,000,000.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 455,164,940.00 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *