Day: March 9, 2019

ทำไมหุ้นขึ้นหลังการยุบพรรค และหุ้นขึ้นจริงหรือไม่

ข่าวการยุบพรรค ทษช. (ไทยรักษาชาติ) ที่ผ่านไปนั้น หลังจากมีการยุบพรรคกันเรียบร้อยแล้ว ก็มีข่าวหุ้นดีดตัวขึ้นทันที…