Day: April 6, 2019

5G คืออะไร ส่งผลกับหุ้นอย่างไร

5G ย่อมาจาก 5th Generation หรือ รุ่น (Generation) ที่ 5 ของการสื่อสารแบบไร้สาย กล่าวคือการสื่อสารด้วยโทรศัพท์สมัยก่อนจะต้องมีสายโทรศัพท์…

การเทรดหุ้นและ Forex ในคอม ต่างกับในมือถืออย่างไร

การเล่นหุ้นหรือการเทรดหุ้นและ Forex ในปัจจุบันจะเห็นว่ามีทั้งการเทรดผ่านมือถือ SmartPhone แท็บเล็ต และ คอมพิวเตอร์ ซึ่งบงาคนก็สงสัยว่ามันต่างกันอย่างไร…