Day: July 5, 2019

Libra คืออะไร ต่างจาก Bitcoin อย่างไร

ช่วงนี้มีข่าวว่า Facebook จะออก Cryptocurrency (สกุลเงินดิจิตอล) ชื่อ Libra (ลิบรา) ออกมา บางคนสงสัยว่ามันต่างจากบิทคอย (BitCoin) อย่างไร?

บิทคอยน์ สกุลเงินดิจิตอล Bitcoin Cryptocurrency การลงทุน

Libra…