Day: July 18, 2019

3 สัญญาณว่าคุณพร้อมเป็น Full Time Trader แล้ว (Forex)

หลายๆคนที่เทรด Forex มาระยะหนึ่งโดยเฉพาะมนุษย์เงินเดือน จะรู้สึกว่าอยากมีอิสรภาพจากงานประจำ และมุ่งที่จะเป็น…