Day: July 25, 2019

ทำไมแบงก์ชาติต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบ และทำด้วยวิธีใด

คนที่อ่านข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศอาจจะพบว่าบางเวลาจะมีข่าวว่าแบงก์ชาติของประเทศจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ…