Month: September 2019

บัญชีหุ้นแบบ Cash Balance กับ Credit Balance ต่างกันอย่างไร

บางคนที่อยากเล่นหุ้น จะเจอว่าบัญชีมีแบบ Cash Balance กับ Credit Balance และไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร สามารถใช้ประโยชน์ในการเทรดต่างกันอย่างไร…

การเล่นหุ้นมีกี่ประเภท และมีข้อดีอย่างไร

หลายคนอยากจะเล่นหุ้น แต่ก็อยากรู้ว่าจะเริ่มอย่างไร และมีข้อดีอย่างไร แต่ก่อนจะพูดถึงข้อดี เรามารู้กันก่อนว่าหุ้นที่เขาเล่นกันในตลาดมีประเภทใดบ้าง…