Day: September 3, 2019

การเล่นหุ้นมีกี่ประเภท และมีข้อดีอย่างไร

หลายคนอยากจะเล่นหุ้น แต่ก็อยากรู้ว่าจะเริ่มอย่างไร และมีข้อดีอย่างไร แต่ก่อนจะพูดถึงข้อดี เรามารู้กันก่อนว่าหุ้นที่เขาเล่นกันในตลาดมีประเภทใดบ้าง…