Day: September 17, 2019

บัญชีหุ้นแบบ Cash Balance กับ Credit Balance ต่างกันอย่างไร

บางคนที่อยากเล่นหุ้น จะเจอว่าบัญชีมีแบบ Cash Balance กับ Credit Balance และไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร สามารถใช้ประโยชน์ในการเทรดต่างกันอย่างไร…