Day: October 1, 2019

Exness ให้บริการซื้อขายดัชนีหุ้นทั่วโลกแล้ว 10 ดัชนี

Exness ให้บริการซื้อขายดัชนีหุ้นทั่วโลกแล้ว 10 ดัชนี

Exness ซึ่งให้บริการเทรดซื้อขายหุ้นและค่าเงิน ได้เปิดให้สามารถเทรดซื้อขายดัชนีหุ้นทั่วโลก…