Day: November 1, 2019

การเทรด Forex จะต้องมีการขาดทุนและกำไร ระวังการหลอกลวง

การเทรด Forex คือการเล่นกับกำไรส่วนต่างของการขึ้นลงของค่าเงิน เหมือนการเล่นหุ้นที่ซื้อขายและเอากำไรส่วนต่างเมื่อเวลาผ่านไป…