Month: April 2020

การใช้ Leverage สูงๆ และ BlockTrade มีผลเสียอย่างไร

หลายคนอาจจะรู้มาว่า Leverage และ Block Trade ในตลาดหุ้น ตลาดอนุพันธ์ และตลาด Forex เป็นเครื่องมือที่สามารถทำกำไรได้มากขึ้นโดยใช้เงินน้อยลง…

ปรับฐานคืออะไร ทำไมหุ้นต้องปรับฐาน

หลายๆ คนศึกษาเรื่องหุ้น และ Forex แล้วก็จะเจอคำศัพท์คำว่าปรับฐาน ซึ่งบางคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไร ปรับฐานแปลว่าอะไร…