Day: April 3, 2020

ปรับฐานคืออะไร ทำไมหุ้นต้องปรับฐาน

หลายๆ คนศึกษาเรื่องหุ้น และ Forex แล้วก็จะเจอคำศัพท์คำว่าปรับฐาน ซึ่งบางคนก็ไม่รู้ว่าคืออะไร ปรับฐานแปลว่าอะไร…