Day: January 29, 2021

ซื้อขายรายวัน (Daytrade) ในตลาดฟอเร็กซ์ได้เงินเท่าไหร่?

หลายคนชอบเทรดในตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา (forex) เนื่องจากต้องใช้เงินทุนน้อยที่สุดในการเริ่มต้นการซื้อขายวัน การซื้อขาย…