Day: November 10, 2021

ตัวเลขมหัศจรรย์ Fibonacci กับเป้าหมายการปรับฐาน (การใช้ Fibonacci Retracement)

หลายคนดูรายการวิเคราะห์หุ้น นักวิเคราะห์หลายคนมักจะทำนายว่า หุ้นหรือดัชนีหุ้นจะมีการย่อตัวไปเท่านี้ เอามาจากไหน…