Tag: ตลาดหุ้นไทย

หุ้นใหญ่ หุ้นกลาง หุ้นเล็ก คืออะไร และเล่นต่างกันอย่างไร

บางคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า หุ้นใหญ่ หุ้นกลาง หุ้นเล็ก หรือบางคนก็ใช้คำว่า Large cap. Middle cap. Small cap. กันมาแล้วแต่อาจยังไม่แน่ใจว่ามีความต่างอย่างไรที่เกี่ยวข้องกับนักเล่นหุ้นอย่างเรา…

ตลาดหุ้นไทยลงหนักสัปดาห์นี้จนโดน circuit breaker เพราะสาเหตุใด

คนที่เล่นหุ้นหลายร้สึกตกใจที่ตลาดหุ้นไทยร่วงลงต่อเนื่องในช่วงสัปดาห์นี้ ซึ่งนับว่าร่วงแรงมาก จนต้องใช้ …

โควิด-19 คืออะไร มีผลต่อหุ้นอย่างไร

หลายคนได้ยินข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดที่มีผลต่อเศรษฐกิจและตลาดหุ้นทั่วโลกอยู่ตอนนี้อาจจะสงสัยว่า…

นโยบายแจกเงินเที่ยว มีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร

นโยบายแจกเงินเที่ยวเป็นหนึ่งในนโยบายประชานิยม ที่รัฐบาลประเทศต่างๆ อาจนำมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจบางครั้งบางคราว…

ตลาดหุ้นมีกำเนิดอย่างไร และตลาดหุ้นมีประวัติอย่างไร

ตลาดหุ้น (Stock Market) และตลาดหลักทรัพย์ (Stock Exchange) เป็นสถานที่สำหรับซื้อขายแลกเปลี่ยนหุ้นและหลักทรัพย์อื่นๆ ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากระบบการเงินที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย…

เวลาเปิด-ปิดตลาดหุ้นทั่วโลก

คนที่เล่นหุ้นโดยเฉพาะต่างประเทศและ Forex นั้นจะต้องซื้อขายหุ้นในเวลาที่ตลาดหุ้นเปิด ตลาดหุ้นแต่ละประเทศมีเวลาเปิดปิดคล้ายกัน…

ทำไมหุ้นขึ้นหลังการยุบพรรค และหุ้นขึ้นจริงหรือไม่

ข่าวการยุบพรรค ทษช. (ไทยรักษาชาติ) ที่ผ่านไปนั้น หลังจากมีการยุบพรรคกันเรียบร้อยแล้ว ก็มีข่าวหุ้นดีดตัวขึ้นทันที…