Tag: ตลาดหุ้น

การรีบาวนด์ (Rebound) ในหุ้นและ Forex คืออะไร

การรีบาวนด์ (Rebound) เป็นศัพท์ที่พบในหลายวงการ และในข่าวหุ้นและ Forex ก็จะลงคำนี้บ่อยๆ คำนี้หมายความว่าอย่างไร?

Rebound ในบาสเกตบอลหมายถึงฝั่งหนึ่งชู้ต…

การจัดตั้งรัฐบาลแบบต่างๆ มีผลทางเศรษฐกิจอย่างไร

ในระบอบรัฐบสภา หรือระบอบใดๆ ก็ตาม เมื่อจะมีการจัดตั้งรัฐบาลหรือตั้งคณะบริหารประเทศก็จะมีการรวมกันระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆ…

5G คืออะไร ส่งผลกับหุ้นอย่างไร

5G ย่อมาจาก 5th Generation หรือ รุ่น (Generation) ที่ 5 ของการสื่อสารแบบไร้สาย กล่าวคือการสื่อสารด้วยโทรศัพท์สมัยก่อนจะต้องมีสายโทรศัพท์…

ทำไมหุ้นขึ้นหลังการยุบพรรค และหุ้นขึ้นจริงหรือไม่

ข่าวการยุบพรรค ทษช. (ไทยรักษาชาติ) ที่ผ่านไปนั้น หลังจากมีการยุบพรรคกันเรียบร้อยแล้ว ก็มีข่าวหุ้นดีดตัวขึ้นทันที…

ข้อดีของตลาด Forex เทียบกับตลาดหุ้น

ตลาดสกุลเงิน หรือ Forex Market เป็นตลาดที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายสกุลเงินซึ่งมีอยู่ทั่วโลก บุคคลสามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงิน…

การเลือกตั้งมีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไร และตัวอย่างจากอินเดีย

ช่วงที่ใกล้เลือกตั้ง และมีการแข่งขันหาเสียงอย่างคึกคัก คนจะสนใจว่ามีผลต่อตลาดหุ้นอย่างไรในวันนี้จะยกตัวอย่าง…