Tag: CHF

ดอลล่าร์อ่อนค่าเทียบยูโร จับตาประชุมสหภาพยุโรปตั้งกองทุน

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนที่ 17…

ดอลล่าร์แข็งเทียบสกุลเงินหลัก ขานรับเศรษฐกิจสหรัฐแกร่ง

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้ (24 ม.ค.)…

ดอลล่าร์อ่อนลงเทียบสกุลเงินหลัก นักลงทุนขาย USD ซื้อสกุลเงินเสี่ยง

ภาวะตลาดเงินนิวยอร์ก: ดอลลาร์สหรัฐ (USD $) ได้อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักๆ ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้…

ตลาดเงินนิวยอร์ก ดอลล่าร์แข็งเทียบเยน,ฟรังก์ นักลงทุนเริ่มซื้อคลายกังวลสงครามการค้า

ดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) และฟรังก์สวิส (CHF) ในการซื้อขายที่ตลาดปริวรรตเงินตรานิวยอร์กเมื่อคืนนี้…