Tag: Fed

ทำไมแบงก์ชาติต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบ และทำด้วยวิธีใด

คนที่อ่านข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศอาจจะพบว่าบางเวลาจะมีข่าวว่าแบงก์ชาติของประเทศจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ…

ข่าว Fed ปรับดอกเบี้ย มีผลกับสกุลเงินดอลล่าร์อย่างไร

เฟด (Fed) ย่อมาจาก Federal Reserve เป็นชื่อเรียกหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายๆธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีคำนี้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเป็นประจำ…