Tag: Federal Reserve

Robert Kiyosaki ผู้แต่งพ่อรวยสอนลูกชี้ Bitcoin อนาคตสดใส

โรเบิร์ต คิโยซากิ (Robert Kiyosaki) ผู้แต่งหนังสือ Rich Dad Poor Dad ซึ่งเป็นหนังสือขายดีระดับค้างฟ้า ขายไปทั่วโลกมากกว่า 109 ประเทศ หรือรู้จักกันในประเทศไทยในชื่อหนังสือ…

ทำไมแบงก์ชาติต้องอัดฉีดเงินเข้าระบบ และทำด้วยวิธีใด

คนที่อ่านข่าวเศรษฐกิจและต่างประเทศอาจจะพบว่าบางเวลาจะมีข่าวว่าแบงก์ชาติของประเทศจะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบ…

ข่าว Fed ปรับดอกเบี้ย มีผลกับสกุลเงินดอลล่าร์อย่างไร

เฟด (Fed) ย่อมาจาก Federal Reserve เป็นชื่อเรียกหน่วยงานที่ทำหน้าที่คล้ายๆธนาคารกลางของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะมีคำนี้ลงข่าวหนังสือพิมพ์ต่างประเทศเป็นประจำ…